Slim en milieuvriendelijk tuinieren

Wie wel eens heeft geprobeerd om het land te bewerken en de groene vrienden van Moeder Natuur in alle glorie uit de aarde op te laten rijzen, weet dat dit best tegen kan vallen. Er liggen allerlei gevaren op de loer. Kleine kevertjes, plaagdieren en miniscule parasieten proberen zichzelf te verrijken ten koste van de plant of van het gras. Het kan soms tot hulpeloosheid stemmen om je hier als amateur-tuinder tegen te wapenen. De vijanden zijn immers vrijwel onzichtbaar, en hoe wapent iemand zich tegen onzichtbare vijanden? Het kan verleidelijk zijn om naar chemische bestrijdingsmiddelen te grijpen. In deze blog wil ik echter een alternatief aandragen. Hierbij richt ik me specifiek op het engerlingen bestrijden. Tot voor kort koos men vaak voor pesticiden om van deze hardnekkige beestjes af te komen, maar tegenwoordig is er een beter alternatief door het gebruiken van aaltjes tegen engerlingen.

Wat zijn engerlingen en hoe kunt u ze bestrijden?

Om uit te leggen hoe aaltjes tegen engerlingen kunnen worden ingezet, zal ik eerst uitleggen wat aaltjes en engerlingen precies zijn. Engerlingen zijn niet één specifieke soort, maar meerdere witte larven die zich in de grond bevinden. Deze kunnen zich ontwikkelen tot diverse keversoorten. Dit kunnen bijvoorbeeld keverlarven, junikevers of sallandkevers zijn. Het probleem van engerlingen is dat ze een zeer grote eetlust hebben. Zij vreten bijvoorbeeld wortels van gras of heester aan. Met engerlingen bestrijden kan de tuinder slim gebruik maken van de vijanden van de engerling. Hier komen de aaltjes in beeld.

Aaltjes tegen engerlingen inzetten

De aaltjes die engerlingen bestrijden worden ook wel nematoden genoemd. Als deze aaltjes in de grond worden uitgezet, gaan ze op zoek naar engerlingen om op te eten. Ze blijven gedurende zes weken actief onder de grond. In deze periode kunnen ze hele engerlingkolonies over de kling jagen. De beste periode om aaltjes tegen engerlingen in te zetten, is in de maanden augustus tot september. In deze maanden hebben alle keversoorten larven in de grond. De temperatuur en de natheid van de grond is tijdens deze maanden bovendien meestal gunstig voor de aaltjes, die zich in natte en warme grond als een vis in het water voelen. Zo kunnen ze uiterst efficient engerlingen bestrijden. Als het niet nat genoeg is, dan kunt u zelf de grond bevochtigen om de aaltjes een geschikte omgeving te geven. Niet alleen aaltjes tegen engerlingen, maar voor allerlei plaagdiertjes zijn er biologische oplossingen te vinden. Kijkt u hiervoor op de site Biogroei.be!

Geef een reactie